Denmark1 English1

Indmeldelse

 

1. Det registrerede selskab / person, hvor henvendelser fra DFA rettes til

 

Aktivitet (udfyldes af medlemmer som driver landbrug i udlandet.)

    Planteproduktion

  • Skovdrift

  • Animalsk produktion

 

Bekræftelse