KONTAKT OS

Andre aktiviteter

TILTAG

Bestyrelsen for Danish Farmers Abroad drøfter løbende behovet for tiltag, der kan bistå medlemsvirksomhederne med at skabe overblik og indsigt på et aktuelt område. Det kan ske ved at nedsætte ad hoc grupper eller ved at få eksterne eksperter til at lave udredninger.
Møde

Aktiviteter

Nedenstående beskriver kort de seneste indsatser

CSR – gør samfundsansvar til en god forretning – 2019

For at kunne drive en sund forretning i dag er det både naturligt og nødvendigt, at virksomheder påtager sig et samfundsansvar. CSR (Corporate Social Responsibility) handler nemlig ikke kun om at overholde lovgivningen. Det handler også om at skabe en merværdi, der på en gang gavner forretningen, mennesker og miljø. For vores medlemmer gælder det især om at skabe sunde og sikre arbejdspladser, få mere ud af ressourcerne, overføre viden og renere teknologi, fremme god dyrevelfærd – og om at understøtte den sociale og økonomiske udvikling af lokalsamfundene i en positiv retning.

Vedhæftede brochure er resultatet af et udvalgsarbejde. Formålet var at give medlemsvirksomhederne en række anbefalinger til hvordan man kan udforme en strategi for CSR.
CSR BrochurenCSR Brochuren - English

ASF Kommiteen – nedsat i 2018

Gruppen blev nedsat for at støtte landbrugsvirksomhederne med at optimere deres smittebeskyttelse mod ASF. Den består af repræsentanter fra tre landbrug med stor svineproduktion. Det første initiativ skete i samarbejde med Jim Loewe – en amerikansk ekspert på området.

Virksomhedens klimaregnskab – igangsat 2019

Foreningen har etableret samarbejde med Alltech Climate. To virksomheder er udvalgt til at afprøve Alltechs værktøj til beregning af landbrugets klimaaftryk.

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad er en forening for danske landbrugsselskaber i udlandet. Foreningen har til stadighed medlemstilgang, og der er nu 58 medlemmer med aktiviteter i 44 lande.
KONTAKT OS
Gyldenrisvej 11
6854 Henne
Tlf. +45 4037 2379
info@danishfarmersabroad.dk
Hjemmeside: Georgi.dk
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram