KONTAKT OS

Aktiviter

Læs om Danish Farmers Abroads mange aktiviteter på tværs af foreningen.
konferencer

KONFERENCER

Foreningen afholder årligt en vinterkonference i forbindelse med generalforsamlingen i januar, samt en sommerkonference i juni måned. Begge konferencer afholdes i Danmark med aktuelle indlæg om politiske, økonomiske og markedsrelaterede emner. Konferencer bruges af mange til at mødes med kolleger fra andre landbrugsselskaber på ledelses- såvel som produktionsområdet.

Fra 2020 kan man deltage både fysisk og virtuelt i konferencer. Der er simultan oversættelse til engelsk for ikke dansksprogede deltagere.
Læs mere

FAGLIGE MØDER OG WEBINARER

I løbet af året udbyder foreningen en række faglige møder og webinarer, som retter sig enten mod en udvalgt kreds eller til hele medlemskredsen. Særligt i de seneste år indgår der flere webinarer i foreningens udbud. Møder afholdes også i forbindelse med faglige messer mv., f.eks. Eurotier eller Agritech, når medlemsgrupper alligevel er samlet.

Ved webinarer foregår kommunikationen typisk på engelsk.
Læs mere

STUDIETURE

Foreningen arrangerer årligt en studietur, der retter sig mod hele medlemskredsen. Der er sædvanligvis rigtig god opbakning til disse ture.

Derudover arrangeres ad hoc fagligt orienterede studieture rettet med en snævre kreds af medlemmer, f.eks. med fokus på Conservation Agriculture eller Precision Farming.
Læs mere
Folk planlægger

KURSER OG UDDANNELSER

Foreningen udbyder løbende en række uddannelser og kurser rettet mod landbrugsselskabernes bestyrelser eller mod grupper af ansatte. De udbydes enten af foreningen selv eller i samarbejde med etableret kursus og uddannelsesudbyder – f.eks. Århus Universitet eller Aros.

Intensionen med at afholde disse aktiviteter er at give deltagerne fra medlemskredsen gode muligheder for at opbygge faglige og sociale netværk, som kan fremme nytte af det lærte.
KurserUddannelser

ERFA-GRUPPER

ERFA-grupper har siden starten været en central aktivitet i hele foreningens virke. 

Grupperne er etableret på forskelligt grundlag og med forskelligt sigte. 

Grupperne er selvstyrende, men faciliteres med en tovholder fra foreningen. Typisk mødes grupperne to gange årligt – typisk på skift hos deltagernes landbrug.
Læs mere
Landmænd

ANDRE AKTIVITETER

Rekruttering af ansatte
Foreningen søger at promovere jobmuligheder for unge danske landmænd hos medlemsvirksomhederne i udlandet. Der holdes årligt indlæg for de landbrugsstuderende på udvalgte landbrugsskoler. Og 28 af foreningens landbrug har meldt sig som praktikværter.

Ad hoc grupper
Foreningen nedsætter ad hoc grupper, når der behov for at få belyst et emne med betydning for en gruppe af medlemsvirksomheder.
Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad er en forening for danske landbrugsselskaber i udlandet. Foreningen har til stadighed medlemstilgang, og der er nu 58 medlemmer med aktiviteter i 44 lande.
KONTAKT OS
Gyldenrisvej 11
6854 Henne
Tlf. +45 4037 2379
info@danishfarmersabroad.dk
Hjemmeside: Georgi.dk
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram